با نوشتن فونتهای مقابل عکسها باعث خواهيد شد که عکس مقابل در پيام شما ظاهر شود. شما ميتوانيد به راحتي فونتها را از اينجا کپي کرده و در فرم مربوطه نصب کنيد.
:) :( :D :x :p x( 8) ;( (: :l (D B)
:G :b :-( :o ;) :r ::: :+: :-: :g: :d: :b:
:s: :a: :e: :r: :t: :y: :k: :u: :i: :0: :w: :h: